สินค้า
Website Banner
: จำหน่ายสารเคมีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โรงงานผลิตอาหาร ผลิตยา เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์ อิเลคโทรนิค ยาง โรงพยาบาล ฟาร์มกุ้ง สระว่ายน้ำ บำบัดน้ำเสีย เช่น เอทิลแอลกอฮอลล์ คลอรีน สารส้ม โซดาไฟ โซดาแอช กรดเกลือ ฟอร์มาลีน โซเว้นท์ เฮกเซน ไซลีน โทลูธีน อะซีโตน ไอพีเอ เมทิลีนคลอไรค์ ฯลฯ สั่งแบ่งแพคเล็กได้
   
 
   
 
 
               เอทิลแอลกอฮอลส์ 99.9%   ETHANOL 99.9%
               เอทิลแอลกอฮอลส์ 98%, 95%  ETHANOL 99%, 95%
               เอทิลแอลกอฮอลส์ 75%, 70%  ETHANOL 75%, 70% 
               ไอโสบิวทิลแอลกอฮอลส์  (I.B.A.) ISOBUTANOL
               ไอโสโพรพิลแอลกอฮอลส์  (I.P.A.) ISOPROPANOL
               เมทิลแอลกอฮอลส์  METHANOL
                 
 
                 
               โซเว้นท์ 1425  SOLVENT 1425
               โซเว้นท์ 3040  SOLVENT 3040
               เฮกเซน  HEXANE
               ไซลีน  XYLENE
               โทลูอีน  TOLUENE
               ทินเนอร์  THINNER
                 
 
                 
               112 ไตรคลอโรเอทิลีน  112 TRICHLOROETHYLENE 
               เมทิลลีนคลอไรด์  METHYLENE CHLORIDE
               เปอร์คลอโรเอทิลีน  PERCHLORO ETHYLENE
                 
 
                 
               อะซีโตน  ACETONE
               เมทิล เอทิล คีโตน  (M.E.K.) METHYL ETHYL KETONE
               เมทิลไอโสบิวทิล คีโตน  (M.I.B.K.) METHYL ISOBUTYL KETONE 
                 
 
                 
               เอทิลีน ไกรคอล (โมโน, ได)  ETHYLENE GLYCOL (MONO, DI)
               โพโพรพิลลีน ไกรคอล (โมโน, ได)  PROPYLENE GLYCOL (MONO, DI)
                 
 
                 
               เอมิล อะซีเตต  AMYL ACETATE 
               เอทิล อะซีเตต  ETHYL ACETATE
                 
 
                 
               เซลโลโซฟ  โซเว้นท์  CELLOSOLVE  SOVENT
               ไว้ท์ออยส์  WHITE  OIL
                 
 
                 
               กรดกำมะถัน  SULFURIC ACID 
               กรดเกลือ  HYDROCHLORIC ACID
               กรดน้ำส้ม  ACETIC ACID 
               กรดผลไม้  PHOSPHORIC ACID
               กรดดินประสิว  NITRIC ACID 
               กรดมะนาว  CITRIC ACID
               กรดออกซาลิก  OXALIC ACID
               กรดกัดแก้ว  HYDROFLUORIC ACID
               กรดมด  FORMIC ACID
               คลอรีนน้ำ 10%  SODIUM HYPOCHLORITE 10%
               คลอรีนผง, เม็ด 65%, 70%  CALCIUM HYPOCHLORITE 65%, 70%
               คลอรีนผง, เม็ด 90%  TRICHLOROISOCYANURIC ACID 90%
               โซดาไฟเกล็ด, เม็ด 98%, 99%  SODIUM HYDROXIDE 98%, 99%
               โซดาไฟน้ำ 32%, 50%  SODIUM  HYDROXIDE 32%, 50%
               โซดาแอช ไลท์, เดนซ์  SODIUM  CARONATE LIGHT, DENSE
               เบกกิ้งโซดา  SODIUM  BICABONATE
               ยากันบูด  SODIUM  BENZOATE
               เกลือบริสุทธิ์  SODIUM  CHLORIDE
               โซเดียมไทโอซัลเฟต  SODIUM  THIOSULPHATE
               โซเดียมเมทต้าไบซัลไฟท์  SODIUM  METABISULPHITE
               โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์  SODIUM  HYDROSULPHITE
               โซเดียม  ซิลิเกต  SODIUM  SILICATE
               โซเดียม  ไตรโพลีฟอสเฟต  SODIUM  TRIPOLYPHOSPHATE
               โซเดียม  เมทต้าซิลิเกต  SODIUM  METASILICATE
               โซเดียม  ซัลไฟท์  SODIUM  SULPHITE
               โซเดียม  ซัลเฟต  SODIUM  SULPHATE
               โซเดียม  ไนเตรท  SODIUM  NITRATE
               โซเดียม  ไนไตรท์  SODIUM  NITRITE
               ปูนขาว  CALCIUM  HYDROXIDE
               แคลเซียม  คลอไรด์  CALCIUM  CHLORIDE
                 
               คอปเปอร์  ซัลเฟต  COPPER SULPHATE
               ด่างทับทิม  POTASSIUM  PERMANGANATE
               โปตัสเซียม  คาร์บอเนต  POTASSIUM  CABONATE
               โปตัสเซียม  ไนเตรท  POTASSIUM  NITRATE
               โปตัสเซียม  ไฮดรอกไซด์  POTASSIUM HYDROXIDE
               แพคน้ำ , ผง  POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC) 
               สารส้ม ผง, ก้อน, น้ำ  ALUMINIUM SULPHATE
               แอมโมเนียน้ำ 27%  AMMONIUM HYDROXIDE 27%
               แอมโมเนีย ซัลเฟต  AMMONIUM SULPHATE 
               แอมโมเนีย คลอไรด์  AMMONIUM CHLORIDE 
               ฟอร์มาลีน 40%  FORMALDEHYDE 40%
               ไฮโดรเย่นเปอร์อ๊อกไซด์ 50%  HYDROGEN PEROXIDE 50%
               แมกนีเซียม  คลอไรด์  MAGNESIUM CHLORIDE 
               แมกนีเซียม  ซัลเฟต  MAGNESIUM SULPHATE 
               เฟอรัสซัลเฟต  FERROUS SULPHATE 
               เฟอริคคลอไรด์  FIRRIC CHLORIDE 
               EDTA 2NA, 3NA, 4NA  ETHYLENEDINITRILO TETRAACETIC ACID
               บอแร็กซ์  BORAX 
               ถ่านผง, เม็ด  ACTIVATED CARBON
               กำมะถัน ผง , แท่ง  SULPHUR
               สารดูดความชื้น  SILICA GEL
               แป้งทัลคัม  TALCUM
               กรีเซอรีน  GLYCERIN
               ยูเรีย  UREA
               ซิลิโคน  CILICONE
               วุ้นผง  AGAR
               น้ำกลั่น  WATER D.I.
               คอนแทคคลีนเนอร์  CANTACT CLEANER
               น้ำยาล้างมอเตอร์  MOTOR CLEANER
Current Pageid = 7