แอลกอฮอลส์
Website Banner
: จำหน่ายสารเคมีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท โรงงานผลิตอาหาร ผลิตยา เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม ขนม อาหารสัตว์ อิเลคโทรนิค ยาง โรงพยาบาล ฟาร์มกุ้ง สระว่ายน้ำ บำบัดน้ำเสีย เช่น เอทิลแอลกอฮอลล์ คลอรีน สารส้ม โซดาไฟ โซดาแอช กรดเกลือ ฟอร์มาลีน โซเว้นท์ เฮกเซน ไซลีน โทลูธีน อะซีโตน ไอพีเอ เมทิลีนคลอไรค์ ฯลฯ สั่งแบ่งแพคเล็กได้
   
 
   
 
 
               เอทิลแอลกอฮอลส์ 99.9%  ETHANOL 99.9%  
               เอทิลแอลกอฮอลส์ 98%, 95%  ETHANOL 98%, 95% 
               เอทิลแอลกอฮอลส์ 75%, 70%  ETHANOL  75%, 70%  
               ไอโสบิวทิลแอลกอฮอลส์  (I.B.A.) ISOBUTANOL
               ไอโสโพรพิลแอลกอฮอลส์  (I.P.A.) ISOPROPANOL
               เมทิลแอลกอฮอลส์  METHANOL 
                 
Current Pageid = 10